O NÁS

AURIS BRUNENSIS (v překladu brněnské ucho) je začínajícím pěveckým tělesem – v současnosti čítajícím 12 členek pod vedením dirigentky Terezy Toufarové. Členky souboru se z většiny vyprofilovaly v mládežnickém pěveckém sboru Kantiléna při Filharmonii Brno. Kantiléna pod vedením prof. Ivana Sedláčka taktéž přivedla členky Auris Brunensis k zaměření na renesanční duchovní hudbu, jež ale není zdaleka výhradním repertoárem tohoto tělesa. Auris Brunensis chce zúročit své nesporné pěvecké kvality jak po stránce pěvecké techniky, tak po stránce stylové a výrazové. Seskupení se začalo spontánně scházet při příležitostných akcích (hudební doprovod na svatbách, oslavách, příležitostných koncertech). Posléze tato společná záliba spojená s dlouholetým přátelstvím členek souboru vyústila v rozhodnutí nenechat talent a chuť ke zpěvu nadále dřímat a ansámbl se pustil do systematického zkoušení a pravidelné koncertní činnosti.

Sbormistryně

TEREZA TOUFAROVÁ vystudovala Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně a řízení sboru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Lubomíra Mátla. Jejím domovským sborem se stala Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, kde pod vedením prof. Ivana Sedláčka působila nejprve jako zpěvačka a korepetitorka. Později Tereza Toufarová převzala roli druhé sbormistryně. S Kantilénou nastudovala a provedla řadu moderních i renesančních děl a v dirigentské roli vystoupila například na festivalu Smetanova Litomyšl. Z dalších těles spolupracovala například s Pěveckým sdružením moravských učitelů, souborem Hradišťan nebo se Smíšeným sborem Kantiléna, a to nejen v roli dirigentské, ale i v pozici hudebního režiséra. V letech 2017 a 2018 spolupracovala s pěveckým sdružením Virtuosi di Mikulov a je zakládající členkou vokálního tělesa Auris Brunensis.

Instrumentalisté ⮟